Oferty
Rynku
Komercyjnego
Baza lokali na sprzedaż i do wynajęcia - 30 760 ogłoszeń w całej Polsce

Sprzedaż, lokal: Toruń

Toruń, Kard. St. Wyszyńskiego

o cenę zapytaj ogłoszeniodawcę
  • Typ transakcji: sprzedaż
  • Ogłoszeniodawca: licytacja komornicza

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Toruniu

Dariusz Zimny

Kancelaria Komornicza, ul. Pigwowa 5, Toruń, 87-100 Toruń

tel. skontaktuj się z ogłoszeniodawcą / fax. skontaktuj się z ogłoszeniodawcą

Sygnatura: KM 2131/07

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Toruniu Dariusz Zimny na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 10-09-2018 o godz. 10:30 pod adresem: Sąd Rejonowy w Toruniu XI Wydział Cywilny, ul. Mickiewicza 10/16, 87-100 Toruń, pokój 201-2,-7, odbędzie się druga licytacja spółdzielczego lokalu użytkowego należącego do dłużnika: Roman Czerwiński , położonego przy ul. Kard. St. Wyszyńskiego 6, 87-100 Toruń , dla którego Sąd Rejonowy w Toruniu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze TO1T/00063119/6 , wpisanego do rejestru lokali własnościowych: Spółdzielnia Mieszkaniowa "Na Skarpie" pod numerem - (adres spółdzielni: ul.Wyszyńskiego 6, 87-100 Toruń).
Opis nieruchomości:
Lokal o powierzchni użytkowej 1514,11m2 usytuowany jest w południowej części obiektu handlowo – usługowo - biurowego. Lokal w poziomie I i II piętra powstał w wyniku adaptacji szczytowej części budynku i jej rozbudowy w kierunku południowym. Lokal położony jest na trzech kondygnacjach z odrębnym wejściem na każdą kondygnację: Wejście z parkingu na parter budynku, Wejście ewakuacyjne, Wejście bezpośrednio na piętro schodami betonowymi. Lokal składa się z kilkudziesięciu pomieszczeń, które połączone są wewnętrznymi schodami. Wyposażenie w media: instalacja elektryczna, wodno – kanalizacyjna, centralnego ogrzewania, ciepłej wody, monitoring wizyjny, instalacja przeciwpożarowa z czujnikiem dymu, instalacja alarmowa.

Suma oszacowania wynosi 1 124 000,00 zł , zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 749 333,33 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 112 400,00 zł. Rękojmię należy uiścić na konto depozytowe Sądu: BGK Oddział w Toruniu, nr 62 skontaktuj się z ogłoszeniodawcą skontaktuj się z ogłoszeniodawcą lub na konto komornika. Środki na rachunku bankowym Sądu muszą się znaleźć najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego pod adresem: Sąd Rejonowy w Toruniu XI Wydział Cywilny, ul. Mickiewicza 10/16, 87-100 Toruń.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

Dariusz ZimnyLokalizacja ogłoszenia przybliżona do miejscowości lub dzielnicy/osiedla